Contact

Onderbouwen strategische en tactische keuzes

Uw business is een delicate molecule. Een balans tussen markten, services, structuren, mensen en tools. Het is net die balans die u uniek maakt en bepalend is voor het maken van de juiste keuzes. Een onevenwicht in deze balans daarentegen maakt de molecule hoogst instabiel. Volg dus niet blind generieke methoden en oplossingen en laat vooral uw eigen context de juiste richting bepalen.

Wilt u;

 • zich laten inspireren en een unieke blik op de huidige mogelijkheden van de markt
 • uw eigen visie door een kritische, onafhankelijke blik uitdagen
 • een concrete oplossing voor een prangend probleem
 • zicht op een lange termijn impact van ingrijpende veranderingen in de organisatie
 • een duidelijk zicht krijgen op uw situatie en de daarbij horende pijnpunten of uitdagingen
 • advies over te nemen vervolgstappen bij innovatie of drastische veranderingen

contacteer ons, u bent aan het juiste adres

Als SIConsulting specialiseren we ons in structurele en digitale veranderingen in uw organisatie. Al dan ingegeven door de nood om de huidige activiteiten te optimaliseren al dan ter ondersteuning van een nieuwe strategie of veranderende activiteiten. Maar, steeds gebaseerd op de context van uw bedrijf, in volledige onafhankelijkheid. Onze drijfveer is onze klanten competitiever maken.

Hierbij is een goede voorbereiding half gewonnen of zoals Benjamin Franklin ooit prachtig wist te verwoorden:

Failing to prepare, is preparing to fail

– Benjamin Franklin –

Voor uw digitale uitdagingen bekijken wij alle facetten van het verhaal

 • Structuur: Process- (P), informatie- (I) en organisatiestructuren (O)
 • Tools: Functionele (F) en technologische (T) uitwerking in functie van de nieuwe koers

Wij onderbouwen de keuzes en geven invulling aan;

 • Strategische roadmaps: In de vorm van meerjarenplannen,
 • Programma -en projectdefinities: Van business case t.e.m. de uitvoeringsplannen die klaar zijn voor onmiddellijke implementaties

Vanuit onze totaalvisie en overtuiging dat samenwerking tussen specialisaties de bedrijfsvoering van de toekomst wordt, hebben we onze vaste partners die we ook kunnen inzetten bij ondersteuning van;

 • segmentatie (S) en regio’s (R) voor uw markten
 • waardedefiniĆ«ring (values V), opbouwen partnerrelaties (P) en identiteit (I) van uw producten of services
 • competentie (skills S) en culturele (C), “mindset”, veranderingen bij uw medewerkers.