Hoeveel kost een consultant of wat zijn gangbare consultancy tarieven? Het antwoord hierop hangt van vele factoren af. Wij geven u alvast inzicht in hoe wij ons in deze markt positioneren en hoe u op basis van onze criteria zelf een beeld kan vormen van de effectieve kost.

Wat kost de samenwerking met SIConsulting?

Traditioneel werken tarieven voor advies of consultancy bureaus op twee manieren.

 • Leveren van profielen op basis van een CV. Dit kan onder de vorm van raamcontracten waarbij afspraken gelden voor meerdere profielen of via vacatures voor een specifieke invulling van een tekort in de organisatie.
 • Invullen, uitvoeren van een opdracht of project op basis van een offerte. Hier bestaan twee varianten: in regie volgens prestaties en uurtarieven of volgens vaste scope en vaste prijs. Basis blijft een specifiek idee of initiatief dat men gerealiseerd wil zien in de organisatie en waarvoor men externe expertise of kennis in een tijdelijke vorm wenst in te schakelen.

We lichten beide opties verder toe, zodat u weet waar zich aan te verwachten. Maar, we geven ook een eigen derde en unieke optie, het externe competence center, die een antwoord kan bieden op de gebreken van de twee meest gangbare en bestaande formules.

Volgens profielbeschrijving (CV)

Hier kunnen we kort zijn. Vragen naar profielen zonder context over een opdracht of resultaat dat uw organisatie wil bereiken zit niet in ons aanbod. Wij hebben niet de schaalbaarheid in profielen, waardoor we dit niet kunnen verzoenen met ons absoluut streven naar kwaliteit en maximale meerwaarde voor onze klanten. Doch dit betekent niet dat dit voor uw bedrijf of situatie niet de beste tactiek of aanpak kan zijn. Raadpleeg zeker ons artikel over hoe u best samenwerkt met consultants. Mocht daaruit blijken dat deze aanpak een goede fit is voor uw probleemsituatie, raden we www.ae.be aan als gerenomeerd bedrijf in digitale architectuur.

Relevante artikels

 • Wat zijn de grootste pitfalls in samenwerking met consultants?
 • Hoe samenwerken met consultants?

Volgens offerte

In een extreem diverse wereld kan eenzelfde vraag uit twee verschillende bedrijven uitmonden in volledig verschillende voorstellen of offertes. Vaste prijsopdrachten zijn bijgevolg zeer moeilijk te onderhandelen. In principe is dit één van de redenen waarom bedrijven vaak voor een eenvoudigere optie kiezen en opteren om zelf profielen in te huren volgens expertise die ingezet kunnen worden waar nodig.

Hoe pakken wij onze offertes aan?

Ook voor ons is het niet altijd even eenvoudig om een accurate en correcte berekening te maken van de opdracht. Vanuit onze architectuurrol worden we zelf vaak betrokken in zeer vroege stadia waar net het project of de strategie vorm moet krijgen. We hanteren twee werkwijzen die een ander type offerte tot gevolg hebben.

 1. Volledige prestatie-inschatting: Deze vorm is de traditionele vorm, waarbij er voldoende duidelijkheid over het gewenste resultaat wordt ingewonnen om een inschatting te maken van de complexiteit. De inschatting wordt omschreven in mandagen en uitgevoerd in regie. Voor de samenstelling van het team met nodige expertise en nodige inzet, steunen we hier op onze eigen benchmarks en ervaring op andere opdrachten. Het resultaat is een totaalprijs, afgeleid van een inschatting op nodige profielen afgezet tegen de bijhorende dagtarief. In regie betekent dat afwijkingen op de opdracht of niet te voorziene randfactoren als meerwerk aan u doorgerekend worden. We bieden graag volledige transparantie en geven hier graag richtprijzen voor een aantal van onze gangbare opdrachten alsook de dagtarieven van onze consultants.
 2. Iteratieve voortgang: In deze vorm zetten we een vast bedrag per iteratie. Een iteratie bedraagt typisch 2 weken. Op basis van de complexiteit zetten we een minimum aan iteraties vast. Nadien kan er volgens behoefte en per iteratie worden bekeken of er nog een nieuwe iteratie wordt opgestart. We maken hier geen totaalinschatting. Het totaalbedrag is hierdoor niet bij aanvang gekend. Echter kan u als klant voor u zelf wel een bedrag budgetteren en u zich daar ook eenvoudiger aan houden. Per iteratie is het exacte bedrag geweten dat wordt toegevoegd. De voortgang wordt per iteratie afgestemd en opgevolgd. U kan zelf bijsturen of de opdracht een andere richting geven. U geeft enkel commitment op de minimale nood aan iteraties.

Relevante artikels

 • Hoe samenwerken met consultants?
 • Hoe een IT project aanpakken?
 • Hoe een IT offerte evalueren?
 • Hoe en wanneer bevraag ik de markt voor een IT project?
 • Heb ik nood aan een digitale strategie?

Prijstabel

TitelPrijs
Enterprise en business architect€ 130 tot € 175 / u
Solution Architect€ 110 tot € 140 / u
OpdrachtenTussen € 30.000 en € 100.000
Enkele IteratieTussen € 10.000 en € 15.000

Extern competence center

Consultancy heeft vaak niet zo’n goed imago. Zeker als we kijken naar hun toepassing bij middelgrote en kleinere organisaties. We staan bekend als duur en onbetrouwbaar. Beide voorgaande formules van tarifering vormen mee een onderdeel van het probleem. Zelf werken we zeker ook op basis van opdrachten, maar we zijn er ons erg van bewust dat dit vaak gepaard gaat met een hoge instapdrempel en niet altijd gepaard gaat met hoge garanties op kwaliteit of resultaat. Om die reden hebben we een alternatieve manier van samenwerken opgezet. We kunnen niet aantonen dat deze samenwerking direct goedkoper wordt, maar deze zorgt wel voor een eerlijkere verdeling van het risico waardoor een oprechtere samenwerking tot stand komt. Als gevolg daarvan zal de kwaliteit/prijs verhouding wel sterk verhogen.

De principes

 • De kost is een relatieve verhouding t.o.v. de jaarlijkse investeringen in digitalisering
  • 12% voor basisaanbod: Enterprise en business architectuur bedrijfsondersteuning, programmaontwerp, investeringsbegeleiding, marktstudies, aanpak -en methode begeleiding …
  • 20% uitgebreid aanbod: Basisaanbod + gedetailleerd projectontwerp, inhoudelijke aansturing leveranciers of implementatoren.
 • Niet 1, maar elke consultant uit ons team of netwerk staat ter uwer beschikking. Afhankelijk van de concrete vraag wordt de beste expertise ingezet
 • Pro-actief. Interessante evoluties in uw sector of relevante praktijkcases bereiden we voor en presenteren we aan uw organisatie.
 • Permanente evaluatie en periodiek overleg over investeringskeuzes.
 • Snelle opstart en reactietijden: We staan garant voor een directe invulling van uw vragen en noden, zonder lange wacht -of onderhandelingstijden.

Wat we willen bereiken

 • Voorspelbaarheid. Tarieven per maand liggen vast. Er komen geen onverwachte facturen.
 • De drempel om vragen te stellen of ons te raadplegen volledig wegnemen. Er komen geen extra kosten.
 • Lage instapdrempel. Hoewel op basis van jaarlijkse investing berekend, wordt het herleid naar een vast maandbedrag. Er is geen verplichting tot afname van meerdere maanden. Dit in tegenstelling tot offertes op een project of opdracht waar typisch het geheel gegund dient te worden.
 • Win-Win. Als uw investeringen verhogen, verhoogt ons aandeel. Maar ook omgekeerd, indien wij uitbreiden krijgt u extra expertise ter beschikking zonder meerprijzen.
 • Kwaliteit voorop. We zijn maandelijks opzegbaar dus we lopen verhoogd risico bij het niet voldoen aan de verwachtingen. Samenhangend met de win-win situatie zal u ook alleen investeringen verhogen indien de vorige investeringen succesvol zijn gebleken. We hebben er zelf dus ook alle baat bij om van uw bedrijf een success te maken. Ons success is volledig gekoppeld.